facebookPrzysięga Dojo

Przysięga dojo podana jest w trzech wersjach:

- w kolorze białym po polsku

- w kolorze czerwonym po japońsku

- w kolorze czarnym napisana jest alfabetem japońskim

 

PRZYSIĘGA DOJO

1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego, niewzruszonego ducha.

1. Hitotsu, ware ware wa, shinshin o renmashi kakko fubatsu no shingi o kiwameru koto.

一.吾々は心身を錬磨し、確固不抜の心技を極めること2. Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.

2. Hitotsu, ware ware wa,bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.

一.吾々は武の神髄を極め、機に発し感に敏なること3. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samo wyrzeczenia.

3. Hitotsu, ware ware wa, shitsujitsu goken o mot-te, jiko no seishin o kanyo suru koto.

一.吾々は質実剛健を以て、克己の精神を涵養すること4. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.

4. Hitotsu, ware ware wa, reisetsu o omonji, chojo o keishi, sobo no furumai o tsutsushimu koto.

一.吾々は礼節を重んじ長上を敬し、粗暴の振る舞いを慎むこと5. Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile, porzucając inne pragnienia.

5. Hitotsu, ware ware wa, shinbutsu o totobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.

一.吾々は神仏を尊び、謙譲の美徳を忘れざること6. Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.

6. Hitotsu, ware ware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.

一.吾々は智性と体力とを向上させ、事に臨んで過たざること7. Przez całe życie, poprzez dyscyplinę karate, dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi, którą obraliśmy.

7. Hitotsu, ware ware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, Kyokushin no michi o mat-to suru koto.

一.吾々は生涯の修行を空手の道に通じ、極真の道を全うすること