facebookSłowniczek japońsko-polski

 Pozycje - dachi
fudo dachi - pozycja wyjściowa (otwarta) - stopy na zewnątrz
musubi dachi - pozycja medytacji (stojąc)
haisoku dachi - pozycja (stopy razem)
heiko dachi - pozycja równoległa
moro ashi dachi - pozycja obunóż
yohei dachi - pozycja gotowości
uchihajiji dachi - pozycja - stopy do środka
kiba dachi - pozycja jeźdźca
shiko dachi - pozycja zapaśnika sumo
zenkutsu dachi - pozycja wykroczna
sanchin dachi - pozycja trójkątów
kokutsu dachi - pozycja zakroczna
neko ashi dachi - pozycja kota
tsuru ashi dachi - pozycja żurawia
kake dachi - pozycja "hak"
soshin dachi - pozycja w przysiadzie

Kierunki:

mae - w przód
mawashi - okrężnie
ushiro - w tył
yoko - w bok
age - w górę
oroshi - w dół
shita - od dołu
soto - do środka
uchi - na zewnątrz
ura - odwrotnie
hantli - zmiana pozycji
mawatte - obrót
naore - powrót
shomen - przód, front, czoło
tate - wzdłuż
migi - prawa strona
hidari - lewa strona

Techniki:

dachi - pozycje nóg
kamaete - pozycje rąk
tsuki - pchnięcia
uchi - uderzenia
tenscho - nakrycia
uke - bloki
geri - kopnięcia
kari - podcięcia
pady - ukemi
rzuty - nage
kontrataki - kosaho
kombinacje - renroku
uniki - ryusui

Uderzenia/pchnięcia pięścią - seiken tsuki
seiken oi tsuki - pchnięcie pięścią normalne (ręką zgodną z nogą wykroczną)
seiken gyaku tsuki - pchnięcie pięścią przeciwne (ręką przeciwną do nogi wykrocznej)
seiken (chudan, jodan, gedan) tsuki- pchniecie pięścią (środkowe, górne, dolne)
seiken morote tsuki (chudan, jodan, gedan) - pchnięcie pięścią oburącz na trzy strefy (środkowe, górne, dolne)
seiken sanbon tsuki (chdan, jodan, gedan) - potrójne pchnięcie pięścią na trzy strefy (środkowe, górne, dolne)
seiken morote sanbon tsuki (chudan, jodan, gedan) - potrójne pchnięcie pięścią oburącz na trzy strefy (środkowe, górne, dolne)
seiken ago uchi - uderzenie pięścią w podbródek pięścią
seiken (chudan, jodan) mawashi uchi - uderzenie okrężne pięścią (na strefę środkową, górną)
seiken tate tsuki - pchniecie pięścią (ulozona wydluz) - strzal
seiken jun tsuki - pchnięcie pięścią z poparciem ciała
yama tsuki - pchnięcie pięścią podwójne "góra-dół"

Uderzenia/pchnięcia odwróconą pięścią - uraken seiken tsuki

urake shita uchi (tsuki) - uderzenie z dołu (w splot słoneczny) odwrócona pięścią
uraken age uchi (tsuki) - uderzenie z dołu (podbródkowe) odwróconą pięścią
uraken shomen uchi - uderzenie w przód odwróconą pięścią
uraken sayu uchi - uderzenie w bok odwrócona pięścią
uraken hizo uchi - uderzenie w żebra odwróconą pięścią
uraken ganmen oroshi uchi - uderzenie z góry odwróconą pięścią
uraken mawashi uchi - uderzenie okrężne odwróconą pięścią

Uderzenia/pchnięcia podstawą dłoni - shotei
shotei (chudan, jodan, gedan) tsuki - pchnięcie (środkowe, górne, dolne) podstawa dłoni
shotei sanbon tsuki (chudan, jodan, gedan) - potrójne pchnięcie podstawą dłoni na trzy strefy (środkowe, górne, dolne)

Uderzenia "pięść młot" - tettsui
tettsui oroshi ganmen uchi - uderzenie pięścią "młotem" z góry w twarz
tettsui komi kami uchi - uderzenie pięścią "młotem" w skroń
tettsui hizo uchi - uderzenie pięścią "młotem" w żebra
tettsui (chudan, jodan, gedan) yoko uchi - uderzenie pięścią "młotem" w bok (strefa środkowa, górna i dolna)

Uderzenia zewnętrznym kantem dłoni - shuto
shuto sakotsu uchi - uderzenie w obojczyk zewnętrznym kantem dłoni
shuto sakotsu uchi komi - uderzenie frontalne w obojczyk zewnętrznym kantem dłoni
shuto (yoko) ganmen uchi - uderzenie w skroń zewnętrznym kantem dłoni
shuto hizo uchi - uderzenie w żebra zewnętrznym kantem dłoni
shuto jodan uchi uchi - uderzenie na zewnątrz zewnętrznym kantem dłoni

Uderzenia łokciem - hiji ate/uchi
hiji (chudan, jodan) ate - uderzenie łokciem (na strefę środkowa i górną)
hiji ago uchi - uderzenie łokciem w podbródek
hiji ushiro ate - uderzenie łokciem w tył
hiji oroshi uchi - uderzenie łokciem z góry w dół
mae hiji ate - uderzenie łokciem w przód

Nakrycia - tensho
tensho soto-uke - nakrycie z zewnątrz
tensho uchi-uke - nakrycie z wewnątrz
tensho mawashi-uke - nakrycie okrężne

Bloki z zaciśniętą pięścią - seiken uke
seiken chudan soto uke - blok do wewnątrz na strefę środkową
seiken jodan uke - blok na górną strefę
seiken chudan uchi uke - blok na zewnątrz na strefę środkową
seiken mae gedan barai - blok na strefę dolną
seiken mawashi gedan barai - blok okrężny na strefę dolną
seiken chudan uchi uke - blok na zewnątrz na strefę środkową
seiken jodan juji uke - blok krzyżowy na strefę górną
seiken gedan juji uke- blok krzyżowy na strefę dolną
seiken morote chudan uchi uke - blok oburącz na zewnątrz na strefę środkową

Bloki kantem dłoni - shuto uke

shuto mawashi uke - blok okrężny kantem dłoni
shuto mae mawashi uke - blok okrężny kantem dłoni z przodu
shuto jodan uke - blok górny kantem dłoni
shuto chudan soto uke - blok kantem dłoni do wewnątrz na strefę środkową
shuto chudan uchi uke - blok kantem dłoni na zewnątrz na strefę środkową
shuto mae gedan barai - blok dolny kantem dłoni
shuto jodan uchi uke - blok kantem dłoni na zewnątrz na strefę górną
shuto jodan juji uke - blok krzyżowy kantem dłoni na strefę górną
shuto gedan juji uke - blok krzyżowy kantem dłoni na strefę dolną

Bloki podstawą dłoni - shotei uke
shotei jodan uke - blok podstawa dłoni na strefe górną
shotei chudan soto uke - blok podstawą dłoni do wewnątrz na strefę środkową
shotei gedan uke - blok dolny podstawą dłoni

Bloki nogą
hiza-uke - blok kolanem
sune-uke - blok golenią
soto kaji-uke - blok udem do wewnątrz
uchi kaji-uke - blok udem do zewnątrz
teisoku soto mawashi-uke - blok okrężny stopą do wewnątrz
haisoku-uke - blok podbiciem
teisoku-uke - bloki wewnętrzną częścią stopy

Inne bloki:
koken uke jodan, chudan, gedan - blok przegubem na strefę górną, środkową, dolną
mae mawashi-uke - blok okrężny w przód
morote-uke - blok podwójny ze wsparciem

Kopnięcia - geri
hiza geri - kopnięcie kolanem
kin geri - kopnięcie w krocze
chusoku (chudan, jodan) mae geri - kopnięcie w przód poduszką stopy na strefę środkową, górną
chusoku mae keage - kopnięcie prostą nogą w górę poduszką stopy
sokuto yoko keage - kopnięcie prostą nogą w bok kantem stopy
sokuto kansetsu geri - kopnięcie zewnętrznym kantem stopy w staw kolanowy
sokuto (chudan, jodan) yoko geri - kopnięcie w bok kantem stopy (środkowe, górne)
chusoku (gedan, chudan, jodan) mawashi geri - kopnięcie okrężne poduszką stopy (dolne, środkowe, górne)
chusoku (gedan, chudan, jodan) mawashi geri - kopnięcie okrężne poduszką stopy (dolne, środkowe, górne)
teisoku soto mawashi keage - kopnięcie okrężne prostą nogą do środka (wewnętrznym kantem stopy)
sokuto (haisoku) uchi mawashi keage - kopnięcie okrężne prostą nogą na zewnątrz (zewnętrznym kantem stopy)
kakato mae oroshi geri - kopnięcie piętą w dół
kakato ushiro keage - kopnięcie prostą nogą w tył (piętą)
haisoku (gedan, chudan, jodan) mawashi geri - kopnięcie okrężne sklepieniem stopy (dolne, środkowe, górne)
kakato (gedan, chudan, jodan) ushiro geri - kopnięcie w tył piętą (dolne, środkowe, górne)
ushiro mawashi geri (gedan, chudan, jodan) - kopnięcie okrężne w tył (dolne, środkowe, górne)
kake geri (gedan, chudan, jodan) - kopnięcie "hakowe" (dolne, środkowe, górne)
tobi mae-geri - kopnięcie w przód z wyskoku
tobi nidan geri - podwójne kopnięcie z wyskoku
tobi hiza-geri - kopnięcie kolanem z wyskoku
tobi yoko-geri - kopnięcie w bok z wyskoku
tobi mawashi-geri - kopnięcie okrężne z wyskoku
tobi ushiro-geri - kopnięcie w tył z wyskoku
tobi ura yoko-geri - kopnięcie w bok odwrotne z wyskoku
tobi ura ushiro-geri - kopnięcie w tył odwrotne z wyskoku
tobi ura ushiro mawashi-geri - kopnięcie okrężne tylne odwrotne z wyskoku
tobi soto mawashi-geri - kopnięcie okrężne wewnętrzne z wyskoku
tobi uchi mawashi-geri - kopnięcie okrężne zewnętrzne z wyskoku
tobi ura gedan ushiro mawashi-geri - kopnięcie okrężne dolne odwrotne z wyskoku

Powierzchnie atakujące i blokujące
chusoku - poduszka stopy
haisoku - sklepienie stopy
haito -wewnętrzna krawędź dłoni (od strony kciuka)
hiji - łokieć
hiza - kolano
ippon nukite - dłoń "włócznia" (uderzenie 1 palcem- wskazującym)
kakato -pięta
koken - przegub dłoni
nihon nukite - dłoń "włócznia" (uderzenie 2 palcami - wskazującym i środkowym)
seiken - pięść
shotei - podstawa dłoni
shuto - zewnętrzna krawędź dłoni
sokuto - zewnętrzna krawędź stopy
sune - goleń
teisoku - wewnętrzna krawędź stopy
tettsui - pięść młot
uraken - odwrócona pięść
yohon nukite - dłoń "włócznia" (palce razem)

Podstawowe terminy sędziowskie:

shomen ni rei - ukłon w stronę stolika sędziowskiego
shushin ni rei - ukłon w stronę sędziego maty
otagai ni rei - ukłon w stronę przeciwnika
Kamaete - przyjęcie pozycji walki
Hajime - rozpoczęcie walki
Chui Ichi - pierwsze ostrzeżenie
Chui ni - drugie ostrzeżenie
Genten ichi - pierwsza kara - minus 1 punkt
Genten ni - druga kara i ostatnia - minus 2 punkty
Shikkaku - dyskwalifikacja
Seiza - polecenie siadu klęcznego na piętach
wazari - pół punkta
Ippon - nokaut; koniec walki
Yame - przerwanie walki
Hantei - werdykt
Hantei onegai shimasu - proszę wydać werdykt
Hikiwake - remis
Shiro - biały (oznaczenie zawodnika)
Aka - czerwony (oznaczenie zawodnika)
Akuszu - podać sobie rece

Inne przydatne pojęcia:
aka - czerwony
arigato - dziękuję
ashi - noga
atama - głowa
ate - uderzenia (łokciem)
banzai - sto lat!
Barai - zagarniecie
Bo-jutsu - sztuka walki kijem
Budo - sztuki wojenne
Chanoju - sztuka parzenia herbaty
chudan - strefa środkowa
dan - stopień mistrzowski
do - droga

dojo - sala ćwiczeń

domo arigato - dziękuję bardzo

empi/hiji - łokieć
fu - otwarty
ganmen - skroń, twarz
gedan - strefa dolna
geri - kopniecie
gohon - pięciokrotny
gyaku - przeciwnie
hai - tak
hajime - początek, zaczynać
hara - splot słoneczny
hiza - kolano
hizo - żebra
ibuki - oddychanie respirujące
ippon - pojedynczy
jiyu - wolna
jodan - strefa górna
juji - krzyż
jutsu - sztuka, umiejętność
kabuki - japoński teatr
Kai - organizacja
Kaji - udo
Kake - zahaczać
Kami - prowadzone
Kamikaze - boski wiatr
Kan - szkoła, budynek
kancho - dyrektor
kansetsu - staw
kara - pusty, pusta
karateki - ubranie do karate
karateka - ćwiczący karate
kata - forma, kształt
keage (keri-age) kopniecie w górę prosta noga
kenjutsu - sztuka walki mieczem
kiai - okrzyk
kiba - jeździec
kin - krocze
kome - włosy na głowie
kubi - szyja
kumite - walka
kyoku - biegun, ekstremum, mistrzostwo
kyu - stopień uczniowski
makiwara - jap. przyrząd do ćwiczeń
mate -przerwać, puścić
mawashi - okrężnie
mawate - obrót
mokuso - zamknąć oczy
moro - obie
morote - obie ręce
naura - powrót
neko - kot
ne-waza - techniki walki w parterze
nihon - podwójny
nogare - oddychanie tonujące
nunchaku - cep do ryżu stosowany w walce przez wieśniaków
obi - pas
oi - zgodnie
osu - tak, dziękuję, pozdrowienie
rei - ukłon
sakotsu - obojczyk
sanbon - potrójny
sanchin - trójkąt
satori - stan oświecenia
sayonara - pożegnanie
sayu - bok, w płaszczyźnie bocznej
seiza - pozycja siedząc, usiąść
sempai - starszy stopniem, ranga
sensei - nauczyciel
shin - prawda
shinden - świątynia (w dojo miejsce szczególnego kultu)
shiro - biały
shurikenkatana - miecz samurajski
tai - ciało
tameshi wari - technika rozbijania twardych przedmiotów
tatami - tradycyjna mata japońska
te - ręka
tobi - skakać
tsuru - żuraw
uchi-deshi - osobisty uczeń
yame - przerwać
yasume - relaks
yubi - palce
zazen pozycja medytacji siedząc

Liczebniki
ichi - 1
ni - 2
san - 3
shi /yon - 4
go - 5
roku - 6
shichi - 7
hachi - 8
kyu - 9
ju - 10
ju ichi - 11
ju ni - 12
ju san - 13
ju yon - 14
ju go - 15
ju roku - 16
ju shichi - 17
ju Haich - 18
ju kyu - 19
ni ju - 20
san ju - 30
yon ju - 40
yon ju go - 45
go ju - 50
roku ju - 60
shichi ju - 70
hachi ju - 80
kyu ju - 90
hyaku - 100
nihyaku - 200
sanbyaku - 300
yonhyaku - 400
gohyaku - 500
roppyaku - 600
nanahyaku - 700
happyaku - 800
kyuhyaku - 900
sen - 1000
man - 10000